Category: Đặc sản Hải Dương

Đặc sản con rươi và mùa rươi

Là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hải Dương, con rươi được người tiêu dùng biết đến nhiều và yêu thích. Tuy là đặc sản ở Hải Dương nhưng không phải ở huyện nào trong tỉnh cũng có và cũng không phải ở huyện nào cũng ngon. Chỉ có con